Skriv ut denne siden

Hvem var Haltegutten

Av Magne Ivar Mellem

 


Publisert første gang i nr 2 2001 i Slækt og slekt.
Publisert på fennia.nu 20011130.

 

 

 

Dette er et spørsmål som er vanskelig å finne ut av. Det har gjennom årene kommet frem så mange sagn og myter om denne spillemannen, så forvirringen er stor.

Olaf Lindtorp (1877-1953) skriver om Haltegutten i bøkene sine, spørsmålet er hvor mye vi skal tro på det som kommer frem der. Han må  nødvendigvis ha hørt om Haltegutten fra andre. Nå fulgte sikkert Olaf godt med som ung gutt. Han vokste opp i området som Haltegutten sikkert beveget seg i. Han trenger ikke å ha sin informasjon lenger tilbake enn fra sine foreldre Ole Danielsen (f 1835 i Kalneset d 1905 i Lintorpet) og Marthe Olsdatter (f 1849 på Bråten d 1931 i Lintorpet). De vokste opp som naboer til Haltegutten.

Hva skriver så Olaf Lintorp?

I boka "Fra Finnskogene i Solør og Värmland" annen utgave 1943 skriver han:

Ola Porkkala var födt  på Porkkala, ett for lenge siden utlagt finneplass under Vålberget, Han var halt, så ham måtte ta seg fram ved hjelp av to staver. Han døde på Lindtorpet, som han eide. Han var ugift og hadde en husholderske som kaltes Pulso.

Det nevnes også at Henrik Wergland  (1808-1845) skal ha hørt Haltegutten spille. Også Myllarguten (1799-1872) skal ha tilført Haltegutten noen låter.

Ole Bull (1810-1880) blir også nevnt i sagnene om Haltegutten

Tar vi så med at Gottlund ikke nevner Haltegutten i hele tatt, begynner vi vel å få tid festet hans aktive tid som finnskogens spillemann.  Hvis vi skal feste lit til opplysningene om Henrik Wergland så bør vi vel havne i slutten av 1820 årene eller først på 30 tallet. Det samme bør vi vel si om et tidspunkt for når han kan ha truffet  Myllarguten. Ole Bull kom første gang over fra Bergen til Christiania i april 1828. Han oppholdt seg i hovedstaden i ca 2 år. Fra 1831 og 7 år fremover oppholdt hans seg ute i Europa.  Kanskje det da ikke er så rart at Gottlund ikke nevner Haltegutten i 1821. Nå kan vel Haltegutten allerede være aktiv i 1821, men trolig har han ikke markert seg så sterkt enda, så Gottlund fikk høre om ham.

I Romanen "Kapellet" skriver Åsta Holth "I Lintorp låg den gamle bygdespelmannen Ola Lehmoinen, Haltegutten, for døden". Dette skulle være på samme tid som Anne Liukoinen fra Askosberget. "Likferda åt Anne Leukoinen Askosberg, hadde brytt opp vegen for ferda åt Ola Lehmoinen, det var ikkje meir snø enn ein kunne kjøre med hest og kjelke."

Hvordan henger så dette sammen. Anne Larsdatter  født ca 1795 i Smedtorpet (Åsta Holths oldemor) døde 15.5.1843 i Askosberget, Begravd ved Grue kirke 26.5. Det er vel lite trolig at det var så mye snø i mai. Åsta kommer også med at Ola var en Lehmoinen. Hvor mye kan vi stole på dette?  Undertegnede hadde en samtale med Åsta om dette for noen år siden på Finnskogdagene, hun fastholdt dette at Ola var en Lehmoinen. Hvor hadde så Åsta sine opplysninger fra ?. Dette spurte jeg henne om, og fikk til svar at hun hadde det fra sin tante som hadde opplevd dette. Det stemmer heller ikke. Ingen av hennes tanter var født i 1843, Hennes tippoldeforeldre giftet seg i 1843, og Åsta Holths onkler og tanter ble født fra 1843 til 1863.

Etter at vi nå i mange år har arbeidet med Finneslektene på finnskogen har vi oppdaget at mange har villet være Lehmoinen, også Olaf Lintorp kalte seg en Lehmoinen uten å være det. Hvorfor vet ikke jeg. At Haltegutten var en Lehmoinen er vel heller lite trolig.

Det er heller ikke innført i kirkeboka noen Ola død i samme tidsrommet som Anna fra Askosberget.

En annen historie som Olaf Lintorp skriver om er "gjengen" som skulle ta Haltegutten av dage, men Pulsu fikk varslet Mikkel i Vålberget. Mikkel som var en kjempekar kom Haltegutten til unnsetning.

Når kan dette ha skjedd. Mikkel Olsen (1805-1870) kom først til Østre Vålberget i 1848. Så tidsmessig kan dette ha vært på Halteguttens eldre dager.

Går vi tilbake til det Olaf Lintorp skriver om at Ola Haltegutten døde på Lindtopet finner vi faktisk noen fakta i kirkeboka. Det kan være løsningen på gåten Ola Porkkala.

Grue kirkebok 1847-1859 døde.:

Ole Olsen  ungkar lægdlem 70 år død på Lintorpet 19.4.1854 begravd 20.4.1854.

Går vi ut fra at dette er den rette, begynner det å stemme noe med det som Åsta Holths tanter fortalte. De var 6 og 8 år da denne Ole Olsen døde i Lintorpet. Nok snø kan det vel ha vært i april. Merkelig er det at begravelsen allerede ble gjort dagen etter at denne Ole Olsen døde. Praktisk mulig var det vel, men en tur fra Lintorpet ned til bygda på snøen, tok naturlig nok mange timer.

Hvem var så denne Ole Olsen?.

Vi kan vel gå ut fra at han ble født i området. Olaf Lintorp skriver at han var født i Porkkala, nå trenger vi vel ikke ta det så bokstavelig, men det kan stemme.

I 1787 ble det født en gutt i Lintorpet,  med navnet Ole. Foreldrene Ole Henriksen Raatikainen (1753-1794) og Kari Andersdatter (ca 1760-1818) hadde nok samme året eller året før kommet flyttende til Lintorpet fra Vålberget. Spørsmålet er hva som menes med Vålberget på den tiden. Familien kan ha bodd noen år i Porkkala, som var en plass under Vålberget.

Nå døde faren Ole Henriksen allerede i 1794 og nye folk kom nok til Lintorpet noen år etter. Datteren Mari (f 1792) døde i Lintorpet i 1796. Trolig var det rett etter det at ny familie kom til Lintorpet. Enken Kari Andersdatter fikk datteren Karen Danielsdatter i 1799 i Lintorpet,  med Daniel Eriksen i Østre Vålberget. Nå er det vel lite trolig at Kari bodde i Østre Vålberget noen gang. Noe giftemål ble det i hvertfall ikke. Daniel giftet seg noen år senere med Kari Nilsdatter Helgeberget.

Nå vet vi ikke hvor lenge Kari Andersdatter og barna bodde i Lintorpet, men da Kari døde 11.11.1818 blir det oppgitt Vålberget som oppholdssted. Det kan som tidligere nevnt gjerne være Porkkala. Et sted måtte jo familien bo.

Om dette er den rette familien så er det vel naturlig og sannsynlig at den sterkt handikappede Ole kan ha bodd sammen med moren i Porkkala, og ut fra dette har han fått navnet Ola Porkala.

Hvem var så Pulsu ?
I Grueboka Finnskogen side 71 Tillegg til Skjæret finner vi:

Herborg Lindahl forteller at Pulsu døde på Skjæret. Pulsu var kjæresten til Haltegutten, felespilleren Ola Porkkala, og har en framtredende plass i Finnskogens sagnverden. Fordi hun alltid blir omtalt med det folkelige og muntlige navnet Pulsu og aldri med noe offisielt, skrevet navn, er det vanskelig å trekke henne ut av sagnet og inn i historien.

 

På listen over døde i Tysketorpet er det iallfall et navn som kunne være Pulsu: Legdslem, pike Gjertrud Henriksdatter døde her 20.februar 1873, 69 år gammel.

Hvem var Gjertrud Henriksdatter?

Første gang vi finner Gjertrud Henriksdatter i kildene er i 1826. Da melder hun innflytting til Grue fra Dalby i Sverige. I 1838 melder Gjertrud Henriksdatter på ny innflytting i Grue. Denne gang med 2 barn. Den eldste Inger Amundsdatter f. 24.7.1829 far: Amund Pedersen Kaknæset. Den yngste Helene Larsdatter f. 2.6.1835 far: Lars Henriksen Fald.

I Folketellingen i 1865 i Tysketorpet finner vi familien:

Carl Johansen  logerende skomager                         31 år
Helene Larsdatter          hans kone                           31 år
Axel Carlsen   deres sønn                                          4 år
Johannes Carlsen          deres sønn                            1 år
Gjertrud Henriksdatter lægdslem, Sverige                  63 år

Her forstår vi jo at Gjertrud Henriksdatter bodde hos sin datter i Tysketorpet. Så opplysningen om at hun døde på Skjæret er vel heller tvilsomme, men det var vel heller på Bnr 14. Teppa i Østre Tysketorpet hvor hennes svigersønn ryddet bruket  ca 1861 hun døde.

Da Helene Larsdatter ble konfirmert i 1850 bodde hun i Løvhaugen. Nå trenger ikke det å ha noen betydning for hvor moren var på dette tidspunkt.

Den eldste datteren til Gjertrud, Inger (Ingrid) Amundsdatter fikk barnet Carelius Eriksen 7.1.1851 med Erik Kaspersen, dreng i Sæterberget, Södra Finnskoga. Inger var tjenestepige hos Mathis Olsen i Løvhaugen da barnet ble født. Hun og barnet er ikke å finne i Grue i 1865.

Det er ikke mye i disse opplysningene som viser om Gjertrud virkelig var Pulsu. Åsta Holth kalte Pulsu, Berte, så dette er meget usikkert.

 

© Magne Ivar Mellem 2001