Fennia - nettsted for Skogfinsk Genealogi

Velkommen til Skogfinsk Genealogi og hjemmesida fennia.nu!

Fennia.nu hjemmeside for slektsforskerforeningen Skogfinsk Genealogi.

Dette er et forum for forskere med fokus på genealogi og nærliggende vitenskaper, og tar sikte på å klarlegge og
analysere den skogfinske migrasjonen i Sverige og Norge på 1500-, 1600-, 1700-, og 1800-tallet. Her publiseres materiale for at det skal bli lett tilgjengelig og øke muligheten for å nå et bredere publikum. Siden kan forhåpentligvis bidra til å styrke debatten rundt skogfinsk migrasjon og genealogi i en videre forstand.

Navnet Fennia er hentet fra Carl Axel Gottlunds (1796-1875) visjon om et eget finsk herred i grensetraktene mellom Solør og Värmland. Foreningen er grenseoverskridende og følger den skogfinske etnisitetens plassering.

Hovedtanken bak Skogfinsk Genealogi er å nå nye resultater innefor vårt interesseområde gjennom aktivt samarbeid. Medlemmenes kunnskap kan deles i mye større grad  enn tidligere, og gjennom deling av kildeavskrifter, nye funn eller gjennom bruk av brukerforumet vil vi etter hvert spre kunnskap og finne nye løsninger på tidligere uløselige problemer.

For å få til dette må hvert enkelt medlem finne områder hvor en sitter inne med kunnskap som kan være interessant for flere, og skrive om det! Enten som avskrift eller en liten artikkel. Artiklene trenger ikke være store!
Alle har informasjon som kan være interessant for andre.